Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2015

Oblinka sem – oblinka tam? Tak potom toto bude pre vás Must-Have!

Len nedávno sme odolávali vianočným dobrotám a už sa spamätávame z nájazdov veľkonočných pochúťok. Nie za všetkým však stojí vždy prejedanie sa, aj keď viem, že v mojom prípade je to často práve kombinácia nezdravej „lakocinky“ a leňošenia. Aj keď sa snažím postupne meniť svoju životosprávu tak, aby nešlo o nárazové chudnutie a opätovné priberanie, ako sa mi stalo už niekoľkokrát. No kým sa mi nepodarí dosiahnuť svoj cieľ a pneumatika stále straší, keď prechádzam okolo zrkadla, povedala som si, že to skúsim nejako zakamuflovať. A verte či nie, práve vďaka tejto kamufláži som sa cítila tak dobre, že som v tie dni zjedla omnoho menej ako inokedy ;-) Dámy, zoznámte sa s mojim najnovším objavom.

Lékué Bread Maker

Popravde, chlieb v   obchode kupujeme naozaj v ý nimo č ne. Sk ô r sme z á stancami t ý ch polystyr é nov ý ch chleb í kov a   pe č ivo vo v š eobecnosti jeme pomenej. Odvtedy n á m aj nejako lep š ie tr á vi. P íš em v   mno ž nom čí sle, lebo hovor í m za seba a   aj za m ô jho man ž ela. Nikdy som nebola tzv. pu ť ka dom á ca a   nevypekala č i nevyv á rala. No ono to asi nejak tak postupne aj patr í k  ž ivotu ;-) Ob č as urob í m nejak ý kol áč ik, aj ke ď m á me rad š ej pr á ve tie nepe č en é . No ke ď mi pri š iel otec pom ô c ť namontova ť ty č ky na z á clony do v š etk ý ch izieb a   ja som mu pripravila p á rky s   polystyr é nov ý m chleb í kom, ten poh ľ ad st á l za to ☺ A   tak ma ve ľ mi pote š ilo, ž e aj ja si m ôž em pripravi ť dom á ci chleb í k, pri ktorom sa nemus í m b áť , ž e ho dr ž al v   ruke niekto cudz í alebo ž e im pri pe č en í nejak ý m omyln ý m nedopatren í m do cesta spadol kus okoloid ú ceho hlodavca. Zozn á mte sa s   pek á rni