Články

Žena cestovateľa v čase – Audrey Niffenegger /5 viet o knihe/

19:59

(1) Názvom možno pripomína presladené diela ružovej knižnice á la Daniele Steel, no toto je iné. (2) Áno, je to príbeh o láske, ale poňatý niffeneggerovsky. (3) Inovatívna, pre postmodernu typická štruktúra diela a transcendentno - takto by sa dalo v skratke charakterizovať dielo.  (4) Na prvý pohľad môže forma pôsobiť jemne chaoticky, hlavne pre menej skúseného čitateľa, ale spisovateľka to vyriešila jasne: priamo uvádza kto je rozprávačom /teda buď Clare alebo Henry/ a tiež aj časový údaj, kedy sa scéna odohráva /väčšinou je to rok, mesiac, prípadne aj deň – ako denník/. (5) Príťažlivým spôsobom prelínaná dejová línia s uvedenou štruktúrou je možno čitateľom predvídateľná, ale aj prekvapujúca.

You Might Also Like

0 komentárov